Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

WOOP KIT

 De WOOP KIT

De WOOP kit bevat alles wat je nodig hebt om te leren hoe je WOOP gebruikt in het dagelijks leven. De WOOP kit bevat zeven printbare documenten. De kit bevat een overzicht van WOOP, de WOOP oefeningen, een checklist, veelgestelde vragen en informatie over je aanpassen aan je plannen, een WOOP kaart om als dagelijkse herinnering te gebruiken en een handleiding om WOOP in groepen toe te passen.

Wat zit er in de WOOP kit?

  1. Denk WOOP gids - leidt het denkproces tijdens een WOOP

  2. Werkblad WOOP - leidt je door een geschreven WOOP

  3. WOOP in 1 oogopslag - leidt je door een korte, geschreven WOOP

  4. WOOP review - helpt jouw WOOP nakijken

  5. FAQ - veelgestelde vragen

  6. Verfijn je plannen - stelt 3 verschillende manieren voor om plannen te maken

  7. WOOP in groepen - legt uit hoe je WOOP inzet in groepen

 
 
 
 

Interesse in de WOOP kit?

Klik op de knop en vul het formulier in om de kit te downloaden.