Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zaczynamy

Jak to zrobić z WOOP? Spójrz... 

WOOP może wspierać wszystkie obszary zmiany zachowań. Metoda sprawdzi się u tych, którzy czują, że utknęli i nie wiedzą co robić dalej. Jest dobra też dla tych, którym żyje się całkiem dobrze, ale którzy czują, że może być jeszcze lepiej. Będzie wsparciem dla osób, które zmagają się z określonymi przeciwnościami lub ze zmianą. Jednym słowem, WOOP jest dla nas wszystkich. Wszyscy potrzebujemy wsparcia w procesie samoregulacji tak, aby móc inicjować, kontynuować i kończyć nasze codzienne obowiązki oraz realizować nasze cele długoterminowe. Poprzez przyswojenie i stosowanie WOOP, będziesz bardziej zmotywowany i kompetentny w kontaktach z innymi, wykażesz większe zaangażowanie i podejmiesz skuteczne działania. Używaj WOOP do osiągania sukcesów w pracy, utrzymania dobrej kondycji, aby cieszyć się bardziej z relacji z ludźmi i prowadzić szczęśliwsze życie.


WOOP w czterech krokach

 

JAKIE JEST TWOJE ŻYCZENIE?

Jakie jest Twoje najważniejsze życzenie lub obiekt troski? Wybierz życzenie, które stanowi wyzwanie, ale jednocześnie jest możliwe do spełnienia w ciągu najbliższych czterech tygodni.

 
 

JAKI JEST NAJLEPSZY REZULTAT?

Jeśli twoje życzenie się spełni, jak wpłynie to na Ciebie? Jaki byłby najlepszy, najbardziej pozytywny rezultat? Jak będziesz się czuł, kiedy życzenie się spełni?

Opisz najlepszy rezultat dla Ciebie i poświęć chwilę, aby go sobie wyobrazić tak dokładnie, jak tylko potrafisz. 

 

 
 

JAKA JEST TWOJA GŁÓWNA WEWNĘTRZNA PRZESZKODA?

Co takiego jest w Tobie, co powstrzymuje Cię od spełnienia Twojego życzenia? Mogą to być emocje, nieracjonalne przekonanie, lub zły nawyk. Zastanów się głęboko, co to takiego jest?

Zlokalizuj swoje główne wewnętrzne przeszkody i wyobraź sobie w jaki sposób działają. 

 
 

PRZYGOTUJ PLAN

Co możesz zrobić, aby przezwyciężyć przeszkody? Znajdź takie działanie lub taką myśl, która pozwoli Ci przezwyciężyć przeszkody.

Przygotuj swój plan działania w następujący sposób:

„Jeśli ... (przeszkoda), to ... (co zrobię, co pomyślę).”

 

Niech te filmy poprowadzą Cię przez cztery kroki WOOP

 
 

Wypróbuj WOOP sam ...

 
 

Co możesz zrobić, aby przezwyciężyć przeszkody? Znajdź takie działanie lub taką myśl, która pozwoli Ci przezwyciężyć przeszkody.

 

Sprawdź swój WOOP po wykonaniu ćwiczeń

 

Życzenie: Jakie jest twoje życzenie?

Czy to życzenie jest Ci bliskie?
Jest wykonalne?
Stanowi wyzwanie?
Czy określiłeś je w 3-6 słowach?

Rezultat: Jaki jest najlepszy rezultat?  

Czy to naprawdę satysfakcjonujący rezultat?
Czy określiłeś go w 3-6 słowach?
Czy poświęciłeś wystarczająco dużo czasu, aby wyobrazić sobie najlepszy rezultat? 
Jeśli nie: zamknij oczy i wyobraź go sobie teraz. Obejrzyj go dokładnie.

Obstacle: What is your main inner obstacle?

Czy Twoja przeszkoda jest wewnętrzną przeszkodą?
Czy to prawdziwa wewnętrzna przeszkoda czy tylko wymówka? Zastanów się głęboko!
Czy określiłeś ją w 3-6 słowach?
Czy poświęciłeś wystarczająco dużo czasu, aby wyobrazić sobie swoją główną przeszkodę? 
Jeśli nie: zamknij oczy i wyobraź ją sobie. Obejrzyj ją dokładnie.

Plan: Jaki jest twój plan? 

Czy znalazłeś skuteczne działania lub myśli, które pozwolą przezwyciężyć Twoje ograniczenia?
Czy określiłeś je w 3-6 słowach?
Sprawdź, czy plan ma następującą strukturę: 
„Jeśli [przeszkoda], to [co zrobię lub pomyślę aby przezwyciężyć przeszkodę]”
Jeśli nie: Przygotuj ponownie plan według powyższego schematu.

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

 

Co zrobić, jeśli mam kilka ważnych dla mnie celów (życzeń)?

Zacznij od tego, co uważasz za najważniejsze. Pamiętaj, że wybrane życzenie powinno stanowić wyzwanie, ale jednocześnie ma być wykonalne.

 

Co zrobić, jeśli nie wiem, jakich ram czasowych użyć?

Użyj takich ram czasowych, które wydają się być najbardziej odpowiednie do Twojego życzenia. Krótsze ramy czasowe pozwolą na szybką poprawę codziennego życia. Pomogą ci podjąć działanie natychmiast. Dłuższe ramy czasowe pozwolą Ci spełniać bardziej istotne życzenia, które głębiej wpłyną na Twoje życie. 

 

Co zrobić, jeśli moje życzenie jest zbyt duże? 

Użyj takich ram czasowych, które wydają się być najbardziej odpowiednie do Twojego życzenia. Krótsze ramy czasowe pozwolą na szybką poprawę codziennego życia. Pomogą ci podjąć działanie natychmiast. Dłuższe ramy czasowe pozwolą Ci spełniać bardziej istotne życzenia, które głębiej wpłyną na Twoje życie.

 

Co jeśli życzenie nie wydaje się być autentyczne?

Warto tego posłuchać. WOOP działa najlepiej jeśli życzenia mają dla nas znaczenie. Jeśli stosujesz WOOP do celów, na których Ci nie zależy, a jedynie inni naciskają Cię byś je realizował, metoda pomaga, by sobie to uświadomić. Możesz też odkryć, jak bardzo zależy Ci na tym celu przez określenie, a następnie wyobrażenie sobie najlepszego rezultatu. Etap wizualizacji jest kluczowy! Poświęć trochę czasu, aby wyobrazić sobie rezultat najlepszy z możliwych. Jeśli dojdziesz do wniosku, że życzenie nie jest autentyczne, nie identyfikujesz się z tym celem, zastanów się nad jego odrzuceniem i zamianą na nowe.

 

Co się stanie, jeśli moja przeszkoda okaże się niekontrolowana?

Pamiętaj, że szukasz przeszkód wewnętrznych. Kiedy skupimy się na naszych wewnętrznych przeszkodach, łatwiej będzie nam je kontrolować i przezwyciężać. Często mamy ograniczone możliwości zmiany naszego otoczenia. To co możemy zmienić, to sposób w jaki odpowiadamy i traktujemy nasze otoczenie. Jeśli masz problem ze zidentyfikowaniem przeszkody, którą można przezwyciężyć, skup się na takiej, o której myślisz, że nie masz na nią wpływu i zastanów się na jakie mniejsze, możliwe do przezwyciężenia przeszkody możesz ją podzielić.