Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Strona główna

WOOP to praktyczna, podręczna, oparta na dowodach strategia umysłowa, z której można skorzystać aby określać swoje cele i sprawnie je realizować oraz skutecznie zmieniać nawyki.

 
 

Ponad dwadzieścia lat badań pokazuje, że WOOP działa. Znane w nauce podejście kontrastowania mentalnego z implementacją intencji okazało się skuteczne dla osób w różnym wieku, w wielu obszarach życia, pomagając osiągnąć cele związane ze zdrowiem, karierą zawodową i naukową oraz w relacjach międzyludzkich.

 

Zdrowie

  • WOOP pomógł uczestnikom przeprowadzonych badań podwoić ilość regularnych ćwiczeń fizycznych, które wykonali przez okres czterech miesięcy. Pomógł im również zwiększyć spożycie owoców i warzyw o 30% w ciągu dwóch lat. — Stadler, Oettingen, & Gollwitzer, 2009, 2010

  • WOOP pomógł pacjentom cierpiącym z powodu chronicznego bólu, podjąć bardziej aktywne działania w okresie rehabilitacji i przez trzy miesiące po niej. — Christiansen, Oettingen, Dahme, & Klinger, 2010

  • WOOP pomógł chorym cierpiącym na cukrzycę typu II poprawić poziom dbałości o siebie.  — Adriaanse, De Ridder, & Voorneman, 2013

 

Relacje interpersonalne

  • WOOP pomógł uczestnikom badania zredukować zachowania bazujące na obniżonym poczuciu bezpieczeństwa (np. przeglądanie rejestru rozmów w telefonie partnera) i zwiększyć zaangażowanie w relacje romantyczne. — Houssais, Oettingen, & Mayer, 2013

  • WOOP skłonił uczestników badania do stworzenia bardziej zintegrowanych rozwiązań i bardziej sprawiedliwego postępowania w grach przetargowych. — Kirk, Oettingen, & Gollwitzer, 2013

  • WOOP pomógł badanym uczestnikom zwiększyć tolerancję i społeczną odpowiedzialność wobec przedstawicieli nieprzychylnie nastawionych grup. — Oettingen, Mayer, Thorpe, Janetzke, & Lorenz, 2005

 

Osiągnięcia naukowe

  • WOOP zwiększył frekwencję i oceny w szkołach, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  — Duckworth, Kirby, A. Gollwitzer, & Oettingen, 2013

  • WOOP poprawił poziom prac domowych dzieci zagrożonych ADHD. — Gawrilow, Morgenroth, Schultz, Oettingen, & Gollwitzer, 2013

  • WOOP poprawił wyniki uczniów szkół średnich w przygotowaniach do standaryzowanych testów o 60%. — Duckworth, Grant, Loew, Oettingen, & Gollwitzer, 2011

 

Site Notice II Privacy Policy

Translation from English: Jacek Romański