Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Strona główna

WOOP to praktyczna, podręczna, oparta na dowodach strategia umysłowa, z której można skorzystać aby określać swoje życzenia i sprawnie je realizować oraz skutecznie zmieniać nawyki.

 
 

Ponad dwadzieścia lat badań pokazuje, że WOOP działa. Znane w nauce podejście kontrastowania mentalnego z implementacją intencji okazało się skuteczne dla osób w różnym wieku, w wielu obszarach życia, pomagając im zrealizować życzenia związane ze zdrowiem, karierą zawodową i naukową oraz w relacjach międzyludzkich.

 

Zdrowie

 

 • WOOP pomógł uczestnikom przeprowadzonych badań podwoić ilość regularnych ćwiczeń fizycznych, które wykonali przez okres czterech miesięcy. Pomógł im również zwiększyć spożycie owoców i warzyw o 30% w ciągu dwóch lat. — Stadler, Oettingen, & Gollwitzer, 2009, 2010

 • WOOP pomógł pacjentom cierpiącym z powodu chronicznego bólu, podjąć bardziej aktywne działania w okresie rehabilitacji i przez trzy miesiące po niej. — Christiansen, Oettingen, Dahme, & Klinger, 2010

 • WOOP pomógł chorym cierpiącym na cukrzycę typu II poprawić poziom dbałości o siebie.  — Adriaanse, De Ridder, & Voorneman, 2013

 • WOOP to przydatna strategia ułatwiająca śledzenie celu depresji i może być użytecznym dodatkiem do interwencji mających na celu aktywację behawioralną. — Fritzsche, Schlier, Oettingen, & Lincoln, 2016

 • Strategia WOOP zwiększyła aktywność fizyczną i utratę wagi pacjentów z udarem w ciągu roku. — Marquardt, Oettingen, Gollwitzer, Sheeran, & Liepert, 2017

Relacje interpersonalne

 

 • WOOP pomógł badanym uczestnikom zwiększyć tolerancję i społeczną odpowiedzialność wobec przedstawicieli nieprzychylnie nastawionych grup. — Oettingen, Mayer, Thorpe, Janetzke, & Lorenz, 2005

 • WOOP pomógł uczestnikom badania zredukować zachowania bazujące na obniżonym poczuciu bezpieczeństwa (np. przeglądanie rejestru rozmów w telefonie partnera) i zwiększyć zaangażowanie w relacje romantyczne. — Houssais, Oettingen, & Mayer, 2013

 • WOOP skłonił uczestników badania do stworzenia bardziej zintegrowanych rozwiązań i bardziej sprawiedliwego postępowania w grach przetargowych. — Kirk, Oettingen, & Gollwitzer, 2013

 • W sześciu badaniach eksperymentalnych strategia samoregulacji kontrastowania psychicznego łagodziła negatywne emocje wywołane pozytywnymi fantazjami o utraconej przeszłości kontrfaktycznej, konkretnie rozczarowaniem, żalem i urazą. — Krott & Oettingen, 2018

 

Osiągnięcia naukowe

 

 • WOOP poprawił wyniki uczniów szkół średnich w przygotowaniach do standaryzowanych testów o 60%. — Duckworth, Grant, Loew, Oettingen, & Gollwitzer, 2011

 • WOOP zwiększył frekwencję i oceny w szkołach, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.  — Duckworth, Kirby, A. Gollwitzer, & Oettingen, 2013

 • WOOP poprawił poziom prac domowych dzieci zagrożonych ADHD. — Gawrilow, Morgenroth, Schultz, Oettingen, & Gollwitzer, 2013

 • Uczestnicy, którzy ukończyli krótkie ćwiczenie WOOP w ważnym akademickim zagadnieniu, zainwestowali około dwa razy więcej czasu w planowanie jako uczestnicy grupy kontrolnej. — Oettingen, Kappes, Guttenberg, & Gollwitzer, 2015

 • WOOP znacząco poprawił ukierunkowane uczenie się wśród potencjalnych anestezjologów i może być przydatną strategią dla zwiększenia samokształcenia. — Saddawi-Konefka, Baker, Guarino, Burns, Oettingen, Gollwitzer, & Charnin, 2017

 

Site Notice II Privacy Policy

Translation from English: Jacek Romański // Dagmara Wrzecionkowska