Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home

WOOP is een praktische, eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde mentale strategie die je inzet om je wensen te vinden, te vervullen en je gewoontes te veranderen.

 
 

Meer dan twintig jaar onderzoek laat zien dat WOOP werkt. De benadering heeft bewezen effect op het bereiken van doelen rondom gezondheid, interpersoonlijke relaties en opleiding /carriere, ongeacht leeftijd of leefwereld. WOOP staat wetenschappelijk bekend als 'Mental Contrasting with Implementation Intentions'. 

 

Gezondheid

 

 • WOOP hielp deelnemende studenten hun aantal sportmomenten verdubbelen in 4 maand tijd en de inname van fruit en groente nam bij de deelnemende studenten in 2 jaar tijd toe met 30%. — Stadler, Oettingen, & Gollwitzer, 2009, 2010

 • WOOP ondersteunde patienten met chronische pijn om meer fysiek actief te worden tijdens hun revalidatie en drie maanden daarna. — Christiansen, Oettingen, Dahme, & Klinger, 2010

 • WOOP ondersteunde diabetes type II patienten bij het verbeteren van hun zelfzorg. — Adriaanse, De Ridder, & Voorneman, 2013

 • WOOP is een waardevolle strategie en aanvullende ondersteuning bij interventies met als doel gedragsverandering. — Fritzsche, Schlier, Oettingen, & Lincoln, 2016

 • De WOOP strategie vergrootte fysieke activiteit en gewichtsverlies bij patienten met een beroerte na gebruik van een jaar. — Marquardt, Oettingen, Gollwitzer, Sheeran, & Liepert, 2017

Interpersoonlijke Relaties

 

 • WOOP hielp deelnemende studenten hun tolerantie en sociale verantwoordelijkheid vergroten richting leden van groepen waar zij vooroordelen over hadden. — Oettingen, Mayer, Thorpe, Janetzke, & Lorenz, 2005

 • WOOP hielp deelnemende studenten op onzekerheiden gebaseerd gedrag terugdringen (zoals jaloers gedrag, bijv: de telefoon van je partner doorkijken) en zich meer inzetten voor romantische relaties. — Houssais, Oettingen, & Mayer, 2013

 • WOOP begeleidde deelnemende studenten in het creëren van meer overstijgende oplossingen en deelnemen aan eerlijker gedrag tijdens onderhandelings spelletjes. — Kirk, Oettingen, & Gollwitzer, 2013

 • In zes experimentele onderzoeken zorgde zelf-regulatie door 'mental contrasting' voor afzwakking van negatieve gevoelens, zoals spijt, afwijzing en teleurstelling uit het verleden, door positieve fantasien op te roepen. — Krott & Oettingen, 2018

 

Wetenschappelijk / Carrière

 

 • WOOP vergrootte de voorbereiding op gestandaardiseerde testen van studenten met 60%. — Duckworth, Grant, Loew, Oettingen, & Gollwitzer, 2011

 • WOOP vergrootte de aanwezigheid en resultaten van kansarme schoolkinderen. — Duckworth, Kirby, A. Gollwitzer, & Oettingen, 2013

 • WOOP verbeterde het huiswerk van kinderen met een ADHD indicatie. — Gawrilow, Morgenroth, Schultz, Oettingen, & Gollwitzer, 2013

 • Deelnemers die een korte WOOP oefening afmaakten over een belangrijk academisch onderdeel, investeerden 2 keer meer tijd aan plannen dan deelnemers in de controle groep. — Oettingen, Kappes, Guttenberg, & Gollwitzer, 2015

 • WOOP vergrootte doelgericht leren bij aankomende anesthesisten significant en is waarschijnlijk een bruikbare strategie voor zelfgestuurd leren. — Saddawi-Konefka, Baker, Guarino, Burns, Oettingen, Gollwitzer, & Charnin, 2017

 
Translation from English: Ageeth Nijboer