Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kontakt

 

Pytania?

Nazwisko
Nazwisko
 
 

O Gabriele Oettingen

Wish

Wish

Outcome

Outcome

Obstacle

Obstacle

Plan

Plan

 

Gabriele Oettingen jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Jest autorem ponad 100 artykułów i rozdziałów książek na temat myślenia o przyszłości i kontroli procesów poznawczych, emocji i zachowania. Otrzymała doktorat na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz w Towarzystwie Maxa Plancka w Instytucie Psychologii Behawioralnej w Seewiesen, Niemcy.

Her major contribution to the field is research on the perils of positive thinking and on Mental Contrasting, a self-regulation technique that is effective for mastering one’s everyday life and long-term development. Gabriele Oettingen’s work is published in social and personality psychology, developmental and educational psychology, in health and clinical psychology, in organizational and consumer psychology, as well as in neuropsychological and medical journals. Her findings contribute to the burgeoning literature on life style change and businesses and institutions have increasingly become interested in the application of her research.

Jej pierwsza książka przeznaczona dla szerszego grona czytelników "RETHINKING POSITIVE THINKING: Inside the New Science of Motivation" wydana została w ramach naukowej marki wydawniczej Current, należącej do wydawnictwa Penguin Random House w październiku 2014 r.