Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kontakt

 

Pytania?

Nazwisko
Nazwisko
 
 

O Gabriele Oettingen

Wish (Życzenie)

Wish (Życzenie)

Outcome (Rezultat)

Outcome (Rezultat)

Obstacle (Przeszkoda)

Obstacle (Przeszkoda)

Plan (Plan)

Plan (Plan)

 

Gabriele Oettingen jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Jest autorem ponad 150 artykułów i rozdziałów książek na temat myślenia o przyszłości i kontroli procesów poznawczych, emocji i zachowania. Otrzymała doktorat na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz w Towarzystwie Maxa Plancka w Instytucie Psychologii Behawioralnej w Seewiesen, Niemcy.

Jej głównym wkładem w tej dziedzinie są badania nad niebezpieczeństwami pozytywnego myślenia i nad kontrastowaniem mentalnym oraz technikami samoregulacji, które pomagają skutecznie zapanować nad codziennym życiem i długofalowym rozwojem. Prace Gabriele Oettingen są publikowane w czasopismach poświęconych psychologii społecznej i psychologii osobowości, psychologii rozwoju i edukacji, psychologii zdrowia, psychologii klinicznej, psychologii organizacji i konsumenta, jak również w czasopismach poruszających tematy w zakresie neuropsychologii i medycyny. Jej odkrycia przyczyniają się do rozkwitu literatury na temat zmiany stylu życia. Różnego typu przedsiębiorstwa i instytucje, zainteresowały się wdrożeniem wyników jej badań w swoich organizacjach.

Jej pierwsza książka przeznaczona dla szerszego grona czytelników "RETHINKING POSITIVE THINKING: Inside the New Science of Motivation" wydana została w ramach naukowej marki wydawniczej Current, należącej do wydawnictwa Penguin Random House w październiku 2014 r.