Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aplikacje

Aplikacje

Aplikacja WOOP

Aplikacja WOOP została zaprojektowana, aby wspierać Cię w codziennym życiu. Dowiesz się, jak skutecznie wyznaczać cele w różnych okresach czasu i w różnych dziedzinach życia (zdrowie, relacje międzyludzkie oraz nauka/ kariera). Aplikacja umożliwia zapisywanie celów i obserwowanie postępów. Ucząc Cię strategii WOOP, aplikacja umożliwia Ci uporządkowanie tego, co jest ważne w codziennej rutynie. Z czasem znajdziesz i osiągniesz to, czego naprawdę chcesz.

Co mogę zrobić z aplikacją WOOP?

Główną funkcją aplikacji jest przeprowadzenie Cię przez cztery kroki (Wish, Outcome, Obstacle, Plan) i upewnij się, że poświęcisz trochę czasu (5 minut wystarczy), przejdź wszystkie cztery kroki i postępuj zgodnie z ich kolejnością.

Aplikacja jest dostępna w 10 różnych językach!

chiński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, polski, rosyjski i hiszpański

Pobierz darmową aplikację dla systemu Android lub iOS!

Najnowsze wydanie - Grudzień 2018 (app wersja 4.5)

 

App-FAQ

WOOP jest techniką świadomej wyobraźni, która uruchamia nieświadome procesy poznawcze i motywacyjne, które są następnie odpowiedzialne za realizację Twoich życzeń. Efekt WOOP nie zawsze będzie więc widoczny natychmiast. Bądź cierpliwy. Możesz stworzyć tyle WOOP, ile chcesz.

Jak działa WOOP?

Pasek postępu

Każdy z WOOPs jest zapisany na liście WOOP. WOOPy są dla Ciebie widoczne w każdej chwili. Jeśli klikniesz na jeden z utworzonych WOOPs, zobaczysz pasek postępu. Oferuje on możliwość wskazania, w jakim stopniu zbliżyłeś się do swojego życzenia. Możesz, ale nie musisz, korzystać z tej funkcji.

Oprócz lub zamiast aplikacji WOOP App można również korzystać z zestawu WOOP. Można go pobrać ze strony "Zaczynamy". Zawiera ona instrukcje WOOP dotyczące drukowania i inne przydatne informacje.

Aplikacja WOOP i zestaw WOOP


 
 

Masz pomysły lub życzenia dotyczące aplikacji WOOP? Czekamy na Twoją wiadomość!