Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aplikacje

Aplikacje

Aplikacja WOOP

Aplikacja WOOP została stworzona aby pomóc Ci w codziennym życiu. Dowiesz się, jak skutecznie wyznaczać cele dla różnych rozpiętości czasowych i różnych dziedzin życia (zdrowie, biznes i relacje z innymi). Aplikacja pozwala zapisać swoje cele i obserwować swoje postępy. Poprzez naukę procedury WOOP, aplikacja usprawnia dokonanie najlepszych wyborów każdego dnia. Z czasem znajdziesz i osiągniesz to, czego faktycznie potrzebujesz.

Pobierz na Androida lub iOS:

Najnowsza wersja 4.4.1 (Lipiec 2018)